تقویم مطالعه ۱۳۹۸ X
مهر
آبان
آذر

آخرین فعالیت‌ها


  • تنهایی پر هیاهو
    از تنهایی پر هیاهو :

    دو چیز ذهن مرا با اعجابی فزاینده دائم انباشته است: آسمان پرستاره بالای سرم ، و کاری که خودم انجام می‌دهم، که چنان هولناک است که انجامش به مدرک الهیات نیاز دارد. (...)