آخرین فعالیت‌ها


 • هستی عاشق
  ستاره داد
 • قلب مهربان
  ستاره داد
 • قلب مهربان
  برای قلب مهربان نوشت :

  سلام برای اولین کتاب بسیار عالی بود وهستی عاشق هم داستان زیبا داشت هم نوشتاری خوب به امید کتابهای بهتر و موفقیت روزافزون…

 • هستی عاشق
  برای هستی عاشق نوشت :

  سلام بسیار با احساس وزیبا بود آینده درخشانی رو برای خانم رحیمی آرزومندم به امید شاهکارهای بعدی…