Kamgooi

Kamgooi

facebook twitter
۶۰ ساله دارای لیسانس کشاورزی دانشگاه تبریز.حرفه روزنامه نویسی و فعلا بیکار هستم و در سایت ها و شبکه های اجتماعی تفننی داستان کوتاه و مطلب می نویسم.
تقویم مطالعه ۱۳۹۸ X
بهمن
اسفند

آخرین فعالیت‌ها


 • مجموعه آثار صادق هدایت (9 جلدی)
  برای مجموعه آثار صادق هدایت (9 جلدی) نوشت :

  همه از مرگ می‌ترسند. من از زندگی سمج خودم. صادق هدایت. بوف کور با دقیق شدن در چنین نکته هایی در کتاب‌های هدایت بهتر می‌توانیم او را بشناسیم. هدایت به دلیل فق مالی که سر راهش مثل نقاشی کمین کرده بود خود را کشت.

 • مجموعه آثار صادق هدایت (9 جلدی)
  برای مجموعه آثار صادق هدایت (9 جلدی) نوشت :

  من همه آثار هدایت را بیش از یک بار خوانده ام. لطفا به کتابخانه ام اضافه شود.

 • بوف کور
  از بوف کور :

  آن چه که زندگی بود از دست داده ام. خواستم و گذاشتم از دستم برود. (...)

 • بوف کور
  ستاره داد
 • خرمگس
  از خرمگس :

  من پشه کوچک خوش بختی خواهم بود. نوشته خرمگس به جما (...)