Miladsob

Miladsob

facebook google-plus twitter
یه دانشجوی مهندسی نرم‌افزار
تقویم مطالعه ۱۳۹۹ X
اردیبهشت
خرداد
تیر

آخرین فعالیت‌ها


  • پریچهر
    برای پریچهر نوشت :

    فکر کنم اولین رمان مودب پور باشه، ولی چون من قبل از این چند‌تا دیگه از کارهاشو خونده بودم، هیچ فرقی احساس نکردم بینشون، کلا کتاب‌هاش همه شبیه همه

  • پریچهر
    ستاره داد