آخرین فعالیت‌ها


  • سمفونی مردگان
    از سمفونی مردگان :

    گفت «من ایرانی ام، دلم برای مملکتم میسوزد. اما ببین چه وضعی شده که آدم راضی میشود بیایند بگیرند و از بدبختی بدبختی نجاتش بدهند» (...)

  • سمفونی مردگان
    از سمفونی مردگان :

    آیدین گفت «توی این مملکت پیش از اینکه به سی سالگی برسیم، تباه میشویم.» (...)