تقویم مطالعه ۱۳۹۹ X
مرداد
شهریور
مهر

آخرین فعالیت‌ها


  • تندیس
    ستاره داد
  • تندیس
    از تندیس :

    رمان تندیس (این رمان را حتما بخوانید) نظرات عده ای از خوانندگان رمان تندیس: برگرفته از برخی از مجلات و روزنامه ها: این کتاب یک رمان ساده نیست. مثل خود زندگی می‌مونه. که فکر می‌کنم به جای خوندن این کتاب باید اونو زندگی کرد. درک کرد. کاش می‌شد این کتاب را فیلم کرد تا همه ببیند. افسانه واحدی. (کارشناس جهانگردی) من با خواندن این کتاب فهمیدم. عشقی در زمین جاریه… ... (...)