تقویم مطالعه ۱۳۹۹ X
مهر
آبان
آذر

آخرین فعالیت‌ها


  • نگارگر هستی
    برای نگارگر هستی نوشت :

    این کتاب ذهن و وادار میکنه به فکرکردن. و هر شخصی درمورد قسمت هایی از کتاب یک نظره کاملا خاص و متفاوتی نسبت به دیگری داره. از نظر من بهتره که این کتاب و یا هرکتاب دیگه ای و ادم از زبان نویسنده بخونه که بتونه برداشتی متناسب با شخصیت خودش داشته باشه

  • نگارگر هستی
    ستاره داد