آخرین فعالیت‌ها


  • سفر به انتهای شب
    از سفر به انتهای شب :

    من نه بلند پروازم نه جاه طلب،فقط دلم میخواهد کمی نفس بکشم و غذای بهتری بخورم. (...)