آخرین فعالیت‌ها


  • جان شیفته 1 و 2 (2 جلدی)
    از جان شیفته 1 و 2 (2 جلدی) :

    هنگامی که سودا راه به دل باز می‌کند، آن که عفیف‌تر است بی دفاع‌تر است… (...)

  • نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
    از نامه به کودکی که هرگز زاده نشد :

    درد با ما به دنیا می‌آید،با ما رشد می‌کند،و با ما انقد راحت میشود که فکر میکنیم مثل دستها و پاهایمان که همیشه با ماست،درد هم باید با ما باشد. (...)