بریده‌هایی از رمان مرگ آدم را زیباتر می‌کند (مجموعه شعر)

نوشته آریا معصومی