اروین یالوم

اروین یالوم

Irvin David Yalom
Washington DC

ایروین دیوید یالوم (به انگلیسی: Irvin David Yalom) (متولد ۱۹۳۱، واشنگتن دی سی، ایالات متحده آمریکا) , روانپزشک هستی‌گرا (اگزیستانسیالیست) و نویسنده آمریکایی است. در سال ۱۹۵۶ در بوستون در رشته پزشکی و در سال ۱۹۶۰ در نیویورک در رشته روانپزشکی فارغ التحصیل شد و بعد از خدمت سربازی، در سال ۱۹۶۳ استاد دانشگاه استانفورد شد. در همین دانشگاه بود که الگوی روانشناسی هستی گرا یا اگزیستانسیال را پایه گذاری کرد. یالوم هم آثار دانشگاهی متعددی تالیف کرده است و هم چند رمان موفق دارد. او جایزه انجمن روانپزشکی آمریکا را در سال ۲۰۰۲ دریافت کرد، اما بیشتر به عنوان نویسنده رمان‌های روانشناختی، به ویژه رمان مشهور وقتی نیچه گریست شهرت دارد.


رمان‌های اروین یالوم تعداد : ۱۸
نویسنده :‌ اروین یالوم
۳/۷ از ۵
تهیه کتاب پلیس را خبر می‌کنم
نویسنده :‌ اروین یالوم
ناشر : لیوسا
۴/۲ از ۵
نویسنده :‌ اروین یالوم
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ اروین یالوم
۴/۷ از ۵
۲ ۲ تهیه کتاب درمان شوپنهاور
نویسنده :‌ اروین یالوم
ناشر : ترانه
۴/۴ از ۵
۱۰ ۸ تهیه کتاب درمان شوپنهاور تهیه کتاب درمان شوپنهاور تهیه کتاب درمان شوپنهاور
نویسنده :‌ اروین یالوم
۳/۴ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ اروین یالوم
ناشر : ترانه
۴/۲ از ۵
۲ ۴ تهیه کتاب دژخیم عشق و چند داستان روان‌درمانی دیگر
نویسنده :‌ اروین یالوم
۰ از ۵
تهیه کتاب زندگی این بود؟ چه بهتر دوباره! خاطرات 1 روان‌پزشک (به خود رسیدن)
نویسنده :‌ اروین یالوم
ناشر : ترانه
۴/۲ از ۵
تهیه کتاب سرگذشت یالوم تهیه کتاب سرگذشت یالوم
نویسنده :‌ اروین یالوم
ناشر : قطره
۳/۷ از ۵
۴ ۲ تهیه کتاب مامان و معنی زندگی (داستان‌های روان‌درمانی)
نویسنده :‌ اروین یالوم
۴/۱ از ۵
۲
نویسنده :‌ اروین یالوم
ناشر : ترانه
۴/۶ از ۵
۷ ۳ تهیه کتاب مسئله اسپینوزا تهیه کتاب مسئله اسپینوزا
نویسنده :‌ اروین یالوم
۴ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ اروین یالوم
۴/۱ از ۵
۱
نویسنده :‌ اروین یالوم
۴/۲ از ۵
۱ تهیه کتاب من چگونه اروین یالوم شدم (بادداشت‌ها و خاطرات 1 روانپزشک) تهیه کتاب من چگونه اروین یالوم شدم (بادداشت‌ها و خاطرات 1 روانپزشک)
نویسنده :‌ اروین یالوم
۰ از ۵
تهیه کتاب من شدن (خاطرات 1 روان‌پزشک)
نویسنده :‌ اروین یالوم
ناشر : نی
۴/۲ از ۵
۷ ۴
نویسنده :‌ اروین یالوم
ناشر : قطره
۴/۳ از ۵
۷۵ ۶۰ تهیه کتاب وقتی نیچه گریست (رمانی درباره وسواس) تهیه کتاب وقتی نیچه گریست (رمانی درباره وسواس) تهیه کتاب وقتی نیچه گریست (رمانی درباره وسواس)