غلام‌حسین ساعدی

غلام‌حسین ساعدی

ایران

غلامحسین ساعدی همچنین معروف با نام مستعارِ گوهرِ مراد، نویسنده و پزشک ایرانی بود. ساعدی نمایشنامه نیز می‌نوشت و پس از بهرام بیضایی و اکبر رادی از نامدارترین نمایشنامه‌نویسان زبان فارسی در روزگار خود به شمار می‌رفت.


رمان‌های غلام‌حسین ساعدی تعداد : ۱۷
ناشر : نگاه
۴/۵ از ۵
۱ ۱ خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
ناشر : نگاه
۳/۵ از ۵
۱ خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
ناشر : نگاه
۴/۷ از ۵
۲ ۲ خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
ناشر : نگاه
۳/۷ از ۵
۱ خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
ناشر : نگاه
۰ از ۵
خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
ناشر : نگاه
۳/۸ از ۵
خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
ناشر : نگاه
۳/۵ از ۵
خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
ناشر : نگاه
۰ از ۵
۳ ۱ خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
ناشر : نگاه
۳/۶ از ۵
۱ خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
ناشر : نگاه
۴ از ۵
ناشر : نگاه
۴/۴ از ۵
۵ ۴ خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
ناشر : نگاه
۳/۵ از ۵
۱ خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
ناشر : ماه ریز
۳/۷ از ۵
ناشر : نگاه
۳/۵ از ۵
خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
ناشر : ماه ریز
۳/۶ از ۵
ناشر : نگاه
۲/۷ از ۵
خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
ناشر : نگاه
۲/۵ از ۵
خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر