غلام‌حسین ساعدی

غلام‌حسین ساعدی

Gholam-Hossein Sa'edi
ایران

غلامحسین ساعدی همچنین معروف با نام مستعارِ گوهرِ مراد، نویسنده و پزشک ایرانی بود. ساعدی نمایشنامه نیز می‌نوشت و پس از بهرام بیضایی و اکبر رادی از نامدارترین نمایشنامه‌نویسان زبان فارسی در روزگار خود به شمار می‌رفت.


رمان‌های غلام‌حسین ساعدی تعداد : ۲۱
ناشر : نگاه
۰ از ۵
ناشر : نگاه
۳/۸ از ۵
ناشر : نگاه
۴/۵ از ۵
۱ ۱
ناشر : نگاه
۶/۷ از ۵
۱
ناشر : نگاه
۳/۴ از ۵
ناشر : نگاه
۴/۷ از ۵
۲ ۲
ناشر : نگاه
۳/۷ از ۵
۱
ناشر : نگاه
۳/۲ از ۵
۱ ۱
ناشر : نگاه
۳/۸ از ۵
ناشر : نگاه
۱/۱ از ۵
۱ ۱
ناشر : نگاه
۰ از ۵
۴ ۲
ناشر : نگاه
۳/۶ از ۵
۱
ناشر : نگاه
۴ از ۵
ناشر : نگاه
۴/۴ از ۵
۷ ۵
ناشر : نگاه
۷ از ۵
۲ ۱
ناشر : ماه ریز
۳/۷ از ۵
ناشر : نگاه
۰/۷ از ۵
۱ ۱
۰ از ۵
ناشر : ماه ریز
۳/۶ از ۵
ناشر : نگاه
۲/۷ از ۵
ناشر : نگاه
۲/۵ از ۵
۱ ۲