کارنامه

خ. وصال، ک. فردانش، پ. 10

88962792 | 88956482

رمان‌های نشر کارنامه تعداد : ۲۰
نویسنده :‌ یوری مودین
ناشر : کارنامه
۱/۲ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ هنریک ایبسن
ناشر : کارنامه
۳/۸ از ۵
ناشر : کارنامه
۳/۷ از ۵
۲ ۲
ناشر : کارنامه
۴/۱ از ۵
۱۱ ۳ تهیه کتاب بازمانده روز تهیه کتاب بازمانده روز
نویسنده :‌ برایان کلارک
ناشر : کارنامه
۳/۷ از ۵
ناشر : کارنامه
۴/۷ از ۵
۱
ناشر : کارنامه
۳/۹ از ۵
۳ ۱ تهیه کتاب پیامبر و دیوانه تهیه کتاب پیامبر و دیوانه
ناشر : کارنامه
۳/۹ از ۵
۴۱ ۲۰
نویسنده :‌ محمد قاضی
ناشر : کارنامه
۱/۸ از ۵
۱ تهیه کتاب خاطرات 1 مترجم
ناشر : کارنامه
۴/۶ از ۵
۱ ۱
ناشر : کارنامه
۴/۳ از ۵
۳ ۱ تهیه کتاب دفاع لوژین
ناشر : کارنامه
۴/۳ از ۵
ناشر : کارنامه
۴/۷ از ۵
۱ ۱ تهیه کتاب شازده کوچولو
نویسنده :‌ هنریک ایبسن
ناشر : کارنامه
۳/۲ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ مارک تواین
ناشر : کارنامه
۴/۱ از ۵
۴ ۱
ناشر : کارنامه
۳/۵ از ۵
ناشر : کارنامه
۰ از ۵
نویسنده :‌ نینا بربرووا
ناشر : کارنامه
۰ از ۵
ناشر : کارنامه
۰ از ۵
نویسنده :‌ هیلری استنیلند
ناشر : کارنامه
۴ از ۵