مجید

خ. انقلاب، خ. لبافی‌نژاد، بین خ. دوازده فروردین و خ. اردیبهشت، پ. 240، ط. اول

66495713 | 66491588

رمان‌های نشر مجید تعداد : ۳۷
ناشر : مجید
۴/۱ از ۵
۲۰۹ ۱۳۳ تهیه کتاب 100 سال تنهایی
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : مجید
۴/۵ از ۵
۱۳ ۴ تهیه کتاب 1984
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : مجید
۴/۴ از ۵
۶ ۳ تهیه کتاب آس و پاس‌های پاریس و لندن
ناشر : مجید
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ روث ور
ناشر : مجید
۰ از ۵
۱ تهیه کتاب بازی دروغ
نویسنده :‌ گی دو موپاسان
ناشر : مجید
۲/۹ از ۵
۴ ۱
ناشر : مجید
۰ از ۵
ناشر : مجید
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : مجید
۳/۸ از ۵
۴ ۲
نویسنده :‌ جوزف کنراد
ناشر : مجید
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : مجید
۱/۵ از ۵
۲
نویسنده :‌ پائولو کوئیلو
ناشر : مجید
۳/۳ از ۵
تهیه کتاب جاسوس
ناشر : مجید
۱/۳ از ۵
۳ تهیه کتاب خاطرات خانه مردگان
نویسنده :‌ پاتریک مدیانو
ناشر : مجید
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ جلال آل‌احمد
ناشر : مجید
۳/۲ از ۵
۲
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : مجید
۳/۷ از ۵
۲۴ ۵ تهیه کتاب دختر کشیش تهیه کتاب دختر کشیش
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : مجید
۴/۷ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ آن ماری سلینکو
ناشر : مجید
۴/۲ از ۵
۹ ۵ تهیه کتاب دزیره
نویسنده :‌ ژان پل سارتر
ناشر : مجید
۳/۶ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : مجید
۳/۸ از ۵
۲
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : مجید
۴/۴ از ۵
۱ ۱ تهیه کتاب زنده باد کاتالونیا تهیه کتاب زنده باد کاتالونیا
نویسنده :‌ صادق هدایت
ناشر : مجید
۳/۹ از ۵
۶۷ ۳۸ تهیه کتاب سگ ولگرد
نویسنده :‌ مارک لوی
ناشر : مجید
۴/۴ از ۵
۱ ۲ تهیه کتاب شروعی دوباره در پاریس
نویسنده :‌ آنا برنز
ناشر : مجید
۳/۶ از ۵
تهیه کتاب شیرفروش
نویسنده :‌ اریک وویار
ناشر : مجید
۰ از ۵
نویسنده :‌ صادق هدایت
ناشر : مجید
۲/۳ از ۵
۲ تهیه کتاب فواید گیاه‌خواری
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : مجید
۴/۲ از ۵
۱۳۹ ۱۰۳ تهیه کتاب قلعه حیوانات
ناشر : مجید
۴/۳ از ۵
۲ ۲
ناشر : مجید
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ جان گرین
ناشر : مجید
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ گوستاو فلوبر
ناشر : مجید
۳/۷ از ۵
تهیه کتاب مادام بوواری
نویسنده :‌ صادق هدایت
ناشر : مجید
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ فرانتس کافکا
ناشر : مجید
۳/۹ از ۵
۶ ۲ تهیه کتاب مسخ
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : مجید
۴/۴ از ۵
۱۷ ۴
نویسنده :‌ جان کندی تول
ناشر : مجید
۳/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : مجید
۴/۶ از ۵
۱ ۱ تهیه کتاب کوری
ناشر : مجید
۰ از ۵
۱