هنوز نمرده بودم، ولی داشتم به‌سرعت می‌گندیدم. کی توی این وضعیت نبود؟
همه‌مان مسافر این کشتی سوراخ بودیم و دل‌مان هم خوش بود که زنده‌ایم.
۱۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۷
damir
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۰۰
Elham
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۱۴
Mohamadzabie
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۰
holy.mary
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۴۳
shila95sh
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۵
zahralabbafan
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۱۴
MAMADJAVID
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۴ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۱۴
Mehrabad
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۳۱
saeid51
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۳۳
Parviz
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۲