۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۶
Elham
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۳۰
nnegg
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۴۵
holy.mary
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۹
jhamid93
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۰
hossein_rbt
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۱
Mehrabad
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۴۴
💟💟💟
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۳۶
neneg
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۹