فکر می‌کنم برعکس اعتقاد مسیحی‌ها و کاتولیک‌ها خیلی از انسان‌های زنده، در واقع مرده اند و آنها که جان باخته اند، زنده هستند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۱۰ روز قبل، جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۰۳
parham-nasa
‫۱۰ روز قبل، جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۲۳:۵۰