سروش حبیبی

سروش حبیبی

رمان‌های ترجمه شده توسط سروش حبیبی تعداد : ۴۸
نویسنده :‌ الیاس کانتی
ناشر : نیلوفر
۴/۴ از ۵
۳ ۱
ناشر : چشمه
۴/۸ از ۵
۶۵ ۴۶
ناشر : نیلوفر
۴/۲ از ۵
۱۸ ۱۲
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : نیلوفر
۶/۱ از ۵
۵ ۱
نویسنده :‌ هرمان هسه
ناشر : ماهی
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ هرمان هسه
ناشر : ققنوس
۶/۷ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ هرمان هسه
ناشر : ققنوس
۳/۶ از ۵
۳
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : نیلوفر
۴/۵ از ۵
۲۴ ۱۰
نویسنده :‌ رومن گاری
ناشر : نیلوفر
۴/۲ از ۵
۸۳ ۴۵
نویسنده :‌ آلفرد آندرش
ناشر : ققنوس
۳/۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ آنتونیو تابوکی
ناشر : چشمه
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : نیلوفر
۶/۱ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : نیلوفر
۴/۴ از ۵
۱۰ ۳
ناشر : چشمه
۱/۴ از ۵
۳
۷/۱ از ۵
۱۰ ۵
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : نیلوفر
۱۰/۳ از ۵
۹ ۱
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : چشمه
۳/۸ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : چشمه
۵/۳ از ۵
۱۲ ۷
نویسنده :‌ دینو بوتزاتی
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ امیل زولا
ناشر : نیلوفر
۳/۹ از ۵
۵ ۲
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : چشمه
۴/۳ از ۵
۷ ۲
ناشر : نیلوفر
-۴/۳ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ مارسل پانیول
ناشر : چشمه
۴ از ۵
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : نیلوفر
۱/۲ از ۵
۳
نویسنده :‌ جان اشتاین‌بک
۴/۸ از ۵
۶ ۳
ناشر : ماهی
۴/۴ از ۵
۵۹ ۲۸
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : چشمه
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : چشمه
۵/۷ از ۵
۵ ۲
نویسنده :‌ آنتونیو تابوکی
ناشر : چشمه
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : چشمه
۵/۶ از ۵
۴ ۵
ناشر : ققنوس
۳/۷ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ هرمان هسه
ناشر : جامی
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ گونتر گراس
ناشر : نیلوفر
۴/۵ از ۵
۳۷ ۳۴
نویسنده :‌ جان اشتاین‌بک
ناشر : ماهی
۴/۳ از ۵
۶۵ ۴۶
نویسنده :‌ هرمان هسه
ناشر : چشمه
۳/۴ از ۵
۲
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : نیلوفر
۳/۹ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ هرمان هسه
ناشر : ققنوس
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : نیلوفر
۵/۲ از ۵
۱۲ ۳
ناشر : ماهی
۲/۹ از ۵
۱۰ ۲
نویسنده :‌ داستایوفسکی
ناشر : ماهی
۳/۴ از ۵
۱
ناشر : چشمه
۳۰/۶ از ۵
۱۲ ۶
نویسنده :‌ هرمان هسه
ناشر : ماهی
۴ از ۵
۱
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ اریش کستنر
ناشر : نیلوفر
۴/۱ از ۵
۱
ناشر : ماهی
۳/۸ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ هرمان هسه
ناشر : ماهی
۳/۳ از ۵
نویسنده :‌ آلخو کارپانتیه
ناشر : نیلوفر
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ دینو بوتزاتی
ناشر : روزنه
۴/۱ از ۵
۲ ۱