اصغر نوری

اصغر نوری

رمان‌های ترجمه شده توسط اصغر نوری تعداد : ۲۴
نویسنده :‌ فرانسوا موریاک
ناشر : افراز
۳/۵ از ۵
۲ ۲
ناشر : نگاه
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ آگوتا کریستف
ناشر : مروارید
۳/۲ از ۵
۱۱ ۶
نویسنده :‌ مارسل امه
ناشر : ماهی
۳/۸ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ امانوئل روبلس
ناشر : لوح فکر
۰ از ۵
نویسنده :‌ پاتریک مدیانو
ناشر : افراز
۳/۴ از ۵
۱
ناشر : افکار
۰ از ۵
نویسنده :‌ آگوتا کریستف
ناشر : مروارید
۴/۵ از ۵
۴ ۴
نویسنده :‌ ژوئل اگلوف
ناشر : افق
۴ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ آگوتا کریستف
ناشر : مروارید
۴/۴ از ۵
۲
نویسنده :‌ مو یان
ناشر : نگاه
۲/۹ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ فرناندو آرابال
ناشر : افراز
۴/۴ از ۵
۱
ناشر : نیلا
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ ویکتور هائیم
ناشر : دیبایه
۴ از ۵
۴ ۳
نویسنده :‌ ویکتور هائیم
ناشر : نیلا
۲/۲ از ۵
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : نیلا
۲/۵ از ۵
۲
نویسنده :‌ فرانسواز ساگان
ناشر : نیلا
۰ از ۵
نویسنده :‌ ژان کلود کریر
ناشر : بیدگل
۲/۸ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ آگوتا کریستف
ناشر : مروارید
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ بریژیت ژیرو
ناشر : هیرمند
۳/۲ از ۵
۱
نویسنده :‌ آگوتا کریستف
ناشر : مروارید
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ مارسل امه
۰ از ۵
ناشر : افق
۴/۴ از ۵
نویسنده :‌ ژوئل اگلوف
ناشر : افق
۳/۶ از ۵