پیمان خاکسار

پیمان خاکسار

رمان‌های ترجمه شده توسط پیمان خاکسار تعداد : ۱۸
ناشر : چشمه
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ فیلیپ راث
ناشر : چشمه
۳/۴ از ۵
۶ ۱
نویسنده :‌ چارلز بوکفسکی
ناشر : چشمه
۳/۸ از ۵
۵۸ ۲۴
نویسنده :‌ چارلز بوکفسکی
ناشر : چشمه
۳/۶ از ۵
۲۰ ۸
نویسنده :‌ چاک پالانیک
ناشر : چشمه
۴/۳ از ۵
۳۹ ۱۵
نویسنده :‌ دیوید سداریس
ناشر : چشمه
۴ از ۵
۳۸ ۱۳
نویسنده :‌ فلن اوبراین
ناشر : چشمه
۳/۹ از ۵
۱۳ ۶
نویسنده :‌ جان کندی تول
۲/۶ از ۵
۵۳ ۱۷
نویسنده :‌ پاتریک دوویت
۲/۵ از ۵
۷ ۱
نویسنده :‌ دیوید سداریس
ناشر : زاوش
۴/۸ از ۵
۶ ۱
نویسنده :‌ دنیس جانسون
ناشر : چشمه
۴/۱ از ۵
۳
نویسنده :‌ ویکتور پلوین
ناشر : زاوش
۳/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ پاتریک مک‌کیب
ناشر : چشمه
۴/۸ از ۵
۵ ۲
نویسنده :‌ استیو تولتز
ناشر : چشمه
۸/۵ از ۵
۴۵ ۲۷
نویسنده :‌ دیوید سداریس
ناشر : چشمه
۳/۲ از ۵
۲
نویسنده :‌ دان دلیلو
ناشر : چشمه
۴/۵ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ استیو تولتز
ناشر : چشمه
۱۴/۴ از ۵
۷ ۵
نویسنده :‌ گرم مک‌ری برنت
ناشر : چشمه
۳/۹ از ۵