• از مجموع ۹۶ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'دوبلینی‌ها' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۴ رو بدست آورده.
۴۵ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۸۵ را داده‌ند.
• رمان 'دوبلینی‌ها' در کتاب‌خانه‌ی ۸۰ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۸۰ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
AbolfazlArefi
AbolfazlArefi
۱۴۰۲/۱۰/۲۸

hailee
hailee
۱۴۰۱/۲/۴

108Mandana
108Mandana
۱۳۹۹/۱/۱۶

reza50
reza50
۱۳۹۸/۹/۱۴

sohraaabkarimi
sohraaabkarimi
۱۳۹۸/۷/۲۲

MOparvaresh
MOparvaresh
۱۳۹۸/۳/۲۱

Parham_mh
Parham_mh
۱۳۹۷/۸/۱۳

Mahyanmb
Mahyanmb
۱۳۹۷/۷/۲

Kijaa
Kijaa
۱۳۹۷/۵/۱۷

supertramp
supertramp
۱۳۹۷/۴/۹

mahboob-shad
mahboob-shad
۱۳۹۷/۳/۱۹

nermin
nermin
۱۳۹۷/۳/۱۹

Shiba_n
Shiba_n
۱۳۹۷/۳/۱۷

Mrswolf
Mrswolf
۱۳۹۷/۳/۱۷

Fatere
Fatere
۱۳۹۷/۳/۱۷

Sheidaaaaa
Sheidaaaaa
۱۳۹۷/۳/۱۷

Sheidaee
Sheidaee
۱۳۹۷/۳/۱۷

Callmemonster
Callmemonster
۱۳۹۷/۳/۱۷

Shiban
Shiban
۱۳۹۷/۳/۱۵

Mahan_m
Mahan_m
۱۳۹۷/۳/۱۵

Bahare_sh
Bahare_sh
۱۳۹۷/۳/۱۱

Elnqd
Elnqd
۱۳۹۷/۳/۵

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۳/۲

Pejman_gh
Pejman_gh
۱۳۹۷/۲/۳۱

Chehrzad
Chehrzad
۱۳۹۷/۲/۳۱

Edris
Edris
۱۳۹۷/۲/۳۱

Sewda
Sewda
۱۳۹۷/۲/۳۰

Shahdad
Shahdad
۱۳۹۷/۲/۳۰

Teddybear
Teddybear
۱۳۹۷/۲/۲۸

Tinymoon
Tinymoon
۱۳۹۷/۲/۲۷

Milipinkman
Milipinkman
۱۳۹۷/۲/۲۷

Niliam
Niliam
۱۳۹۷/۲/۲۷

Mikaeil
Mikaeil
۱۳۹۷/۲/۲۳

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Omid_panahi
Omid_panahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Teni
Teni
۱۳۹۷/۲/۲۲

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Amirezaa
Amirezaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kezman
Kezman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Okhtay
Okhtay
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamid_niknejad
Hamid_niknejad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Raheem
Raheem
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mona_rad
Mona_rad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahshid_emami
Mahshid_emami
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sevedam
Sevedam
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sarie
Sarie
۱۳۹۷/۲/۲۲

Rezaroman
Rezaroman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Caren
Caren
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shivatools
Shivatools
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamin_gooy
Hamin_gooy
۱۳۹۷/۲/۲۲

Pari_pari
Pari_pari
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsan_kiani
Mahsan_kiani
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sepidar
Sepidar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsimaa
Mahsimaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Encie
Encie
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shahyar
Shahyar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Nikii
Nikii
۱۳۹۷/۲/۲۲

Setii
Setii
۱۳۹۷/۲/۲۲

Gandomaak
Gandomaak
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mehdi_rostami
Mehdi_rostami
۱۳۹۷/۲/۲۲

ShShahrzad
ShShahrzad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shole
Shole
۱۳۹۷/۲/۲۲

Yasiin
Yasiin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mehrnaz_xh
Mehrnaz_xh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Rasoulg
Rasoulg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahttab
Mahttab
۱۳۹۷/۲/۲۲

Alirezahh
Alirezahh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mori_mori
Mori_mori
۱۳۹۷/۲/۲۲

Simamaleki
Simamaleki
۱۳۹۷/۲/۲۲

Masoudreisi
Masoudreisi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Siminbar
Siminbar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsansh
Mahsansh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shimahosini
Shimahosini
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shirinfig
Shirinfig
۱۳۹۷/۲/۲۲

DoodOod
DoodOod
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sheghi
Sheghi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sijen
Sijen
۱۳۹۷/۲/۲۲

Heisenberg
Heisenberg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Nakisah
Nakisah
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shirak
Shirak
۱۳۹۷/۲/۲۲

George
George
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fariba_talebi
Fariba_talebi
۱۳۹۷/۲/۲۲

hamidzich
hamidzich
۱۳۹۷/۲/۲۲

Rimaa
Rimaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Nellom
Nellom
۱۳۹۷/۲/۲۲

Theo
Theo
۱۳۹۷/۲/۲۲

Natanaeil
Natanaeil
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shahram_shni
Shahram_shni
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fahime_shakib
Fahime_shakib
۱۳۹۷/۲/۱۷

ShamseTabriz
ShamseTabriz
۱۳۹۷/۲/۵

Majidshah
Majidshah
۱۳۹۷/۲/۴

goolcheen2
goolcheen2
۱۳۹۶/۱/۱۶

mammad
mammad
۱۳۹۳/۱۲/۱

Forte
Forte
۱۳۹۲/۷/۲۴