• از مجموع ۹ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'باباگوریو ' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۶ رو بدست آورده.

• رمان 'باباگوریو ' در کتاب‌خانه‌ی ۵ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۵ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Makmufc
Makmufc
۱۳۹۸/۹/۴

sohraaabkarimi
sohraaabkarimi
۱۳۹۸/۷/۲۲

MOparvaresh
MOparvaresh
۱۳۹۸/۳/۲۱

Mehrabad
Mehrabad
۱۳۹۷/۴/۲۸

elaheelahi
elaheelahi
۱۳۹۷/۳/۲۶

Chehrzad
Chehrzad
۱۳۹۷/۲/۳۱

Parviz
Parviz
۱۳۹۶/۱۰/۵

hosseinm
hosseinm
۱۳۹۶/۲/۲

fahad
fahad
۱۳۹۵/۱۱/۱۵