• از مجموع ۸ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'باباگوریو ' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۶ رو بدست آورده.

• رمان 'باباگوریو ' در کتاب‌خانه‌ی ۴ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۴ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
sohraaabkarimi
sohraaabkarimi
۱۴ ساعت قبل

MOparvaresh
MOparvaresh
۱۳۹۸/۳/۲۱

Mehrabad
Mehrabad
۱۳۹۷/۴/۲۸

elaheelahi
elaheelahi
۱۳۹۷/۳/۲۶

Chehrzad
Chehrzad
۱۳۹۷/۲/۳۱

Parviz
Parviz
۱۳۹۶/۱۰/۵

hosseinm
hosseinm
۱۳۹۶/۲/۲

fahad
fahad
۱۳۹۵/۱۱/۱۵