• از مجموع ۸۰ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'فاوست 1 2جلدی' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۶ رو بدست آورده.
۱۵۵۰۲ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۹۷ را داده‌ند.
• رمان 'فاوست 1 2جلدی' در کتاب‌خانه‌ی ۶۹ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۶۹ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
shadi800
shadi800
۱۴۰۲/۷/۲۲

az76423
az76423
۱۳۹۹/۷/۱۷

reza50
reza50
۱۳۹۸/۹/۱۴

ametemadi
ametemadi
۱۳۹۸/۲/۲۲

Royazamani18
Royazamani18
۱۳۹۷/۱۱/۳۰

mohamad087
mohamad087
۱۳۹۷/۶/۹

Hooriyehmolana
Hooriyehmolana
۱۳۹۷/۴/۱۴

Roro
Roro
۱۳۹۷/۳/۲۸

Celin
Celin
۱۳۹۷/۳/۱۵

Minas
Minas
۱۳۹۷/۳/۱۵

Shiban
Shiban
۱۳۹۷/۳/۱۵

Mohssen
Mohssen
۱۳۹۷/۳/۱۱

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۳/۲

M_soroush
M_soroush
۱۳۹۷/۳/۱

Hani_niro
Hani_niro
۱۳۹۷/۲/۳۱

Sewda
Sewda
۱۳۹۷/۲/۳۰

Afra_klo
Afra_klo
۱۳۹۷/۲/۲۷

Milipinkman
Milipinkman
۱۳۹۷/۲/۲۷

Niliam
Niliam
۱۳۹۷/۲/۲۷

Nima_molaii
Nima_molaii
۱۳۹۷/۲/۲۴

Saba_niki
Saba_niki
۱۳۹۷/۲/۲۴

Puna
Puna
۱۳۹۷/۲/۲۴

Mikaeil
Mikaeil
۱۳۹۷/۲/۲۳

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mahisa
Mahisa
۱۳۹۷/۲/۲۳

Shahrzad_sh
Shahrzad_sh
۱۳۹۷/۲/۲۳

Maali
Maali
۱۳۹۷/۲/۲۳

Henry
Henry
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjan_and
Marjan_and
۱۳۹۷/۲/۲۳

Rezasharghi
Rezasharghi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Sara_eoeo
Sara_eoeo
۱۳۹۷/۲/۲۳

Ahmad_reza
Ahmad_reza
۱۳۹۷/۲/۲۳

Merdak
Merdak
۱۳۹۷/۲/۲۳

Azade_azad
Azade_azad
۱۳۹۷/۲/۲۳

Nasibbeh
Nasibbeh
۱۳۹۷/۲/۲۳

Shahin_drama
Shahin_drama
۱۳۹۷/۲/۲۳

Pedram_jz
Pedram_jz
۱۳۹۷/۲/۲۳

Herman
Herman
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

Sharif_rezaei
Sharif_rezaei
۱۳۹۷/۲/۲۳

Nima_farahi
Nima_farahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Setare_yh
Setare_yh
۱۳۹۷/۲/۲۳

Madomeh
Madomeh
۱۳۹۷/۲/۲۳

Parsa_raof
Parsa_raof
۱۳۹۷/۲/۲۳

Omid_panahi
Omid_panahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Andishe
Andishe
۱۳۹۷/۲/۲۳

Meghmik
Meghmik
۱۳۹۷/۲/۲۳

Vahid_ma
Vahid_ma
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mary_magdolen
Mary_magdolen
۱۳۹۷/۲/۲۳

Behrokh
Behrokh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Aadel
Aadel
۱۳۹۷/۲/۲۲

Souphi
Souphi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Andre
Andre
۱۳۹۷/۲/۲۲

Teni
Teni
۱۳۹۷/۲/۲۲

Ladywolf
Ladywolf
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hoorie
Hoorie
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mandan
Mandan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Youhan
Youhan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sadaaf
Sadaaf
۱۳۹۷/۲/۲۲

Teme
Teme
۱۳۹۷/۲/۲۲

Amirezaa
Amirezaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kezman
Kezman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Okhtay
Okhtay
۱۳۹۷/۲/۲۲

Vahid_fg
Vahid_fg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Keiyhan
Keiyhan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fereydoon
Fereydoon
۱۳۹۷/۲/۲۲

A'avin
A'avin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Aida_tz
Aida_tz
۱۳۹۷/۲/۲۲

Elahe67
Elahe67
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sajjad_m
Sajjad_m
۱۳۹۷/۲/۲۲

Ramin_tr
Ramin_tr
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamid_niknejad
Hamid_niknejad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kattii
Kattii
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sogand_rz
Sogand_rz
۱۳۹۷/۲/۲۲

Raheem
Raheem
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mona_rad
Mona_rad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kamraan
Kamraan
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mahla_sorkhi
Mahla_sorkhi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Jose
Jose
۱۳۹۷/۲/۱۸