آدم از پیش می‌دونه که شکست می‌خوره و با این همه شروع می‌کنه ، اعم از این که موفق بشه یا نه ، نتیجه هر چی باشه تلاش می‌کنه و جلو می‌ره. احتمال برد خیلی کمه اما گاهی هم آدم می‌بره.