او غیر از سپاسگزاری کاری نمی‌توانست انجام دهد ، واژه ای که به اندازه همان صادقانه بودنش می‌تواند ریاکارانه باشد. هر چه بیشتر در مورد پیچیدگی‌های زندگی بدانیم ، تناقص‌های آن را بیشتر درک خواهیم کرد ، به ویژه تناقص‌های هویتی و خویشاوندی را.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Hamid.Koodari
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۰۷