خوبی مردن این است که می‌توانی حال دیگران را بدجوری بگیری. بشاشی به اعصاب‌شان. وقتی برای رفتن به مهمانی بعدازظهر جمعه لباس‌های شیک و پیک پشت سر ماشین جلویی توی اتوبان، وسط ترافیک گیر افتاده‌اند، عکس را می‌بینند و جوان ناکام با چشم‌های وق‌زده و موهای بلند توی عکس گه می‌زند به شب شان.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۱۱ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۰۶:۳۸