هرشبانگاه و هر سپیده دمان
پا گذارند مردمی به جهان
که بود سهمشان غم و حرمان
هر شبانگاه و هر سپیده دمان
پا گذارند مردمی به جهان
عده ای را نصیب شادی و شور
عده ای را شبان بی پایان
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Leili Nour Shams
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۲۳:۰۷
MahsaSH
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۰:۳۲