هرشبانگاه و هر سپیده دمان
پا گذارند مردمی به جهان
که بود سهمشان غم و حرمان
هر شبانگاه و هر سپیده دمان
پا گذارند مردمی به جهان
عده ای را نصیب شادی و شور
عده ای را شبان بی پایان
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Leili Nour Shams
‫۱۰ سال و ۱۲ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۱:۳۷
MahsaSH
‫۱۰ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۰۲