حدود دویست بادکنک باد کردیم و به درو دیوار چسباندیم وقتی علت اینهمه ژیگول بازی را پرسیدم گفت؛ "می خواهم کمی از این دلمردگی جمعی بکاهم." دوست ادیبم هیچ وقت رسماً ازدواج نکرده بود البته حرفهای پشت سرش می‌زدند که با مستخدمش رو هم ریخته اند ولی من او را خوب می‌شناختم و شریفتر از آن می‌دانستم که پابند غرایض باشد اگرچه قیافه شکست خورده مستخدمش هیچ تناسبی با عشق بازی‌های پنهانی و خیانت‌های جاودانه نداشت.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
توحید
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳، ساعت ۱۲:۰۵