دخترک به حرفش ادامه می‌دهد. وقت حرف زدن چیزی به زبانش می‌چسبد. دخترک فکر می‌کند که حقیقت به زبانش چسبیده است؛ مثل هسته گیلاسی که نمی‌خواهد از گلویش پایین برود.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Leili Nour Shams
‫۵ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۰۹:۳۸