. . وقتی احساسات آدم شدید و پیچیده می‌شود، خیالاتی می‌شود، افکار مالیخولیایی سراغش می‌آید و زمان دیر می‌گذرد، حالا چه احساس شادی باشد چه احساس ناراحتی.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Great20
‫۹ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۱۱:۵۸