حرف زدن با افعال زمان حال، وقتی در مورد گذشته حرف می‌زنی، خیلی ساده است. این زمان حال اسطوره‌ای است، اهمیتی به حال بودنش ندهید.