شکیبایی پیشه کن، به سختی‌های روزگار میندیش که آدمی چونان درخت کاسیا، چون زخم بردارد میوه دهد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۰۷:۲۳
farhang
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۲:۰۱