بهبود از دل سیاه‌ترین لحظه آغاز گیرد، حتی زنبور که نیش به دستتان کند، اسباب تفریحتان شود.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۵۳
email9010
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۰۰:۴۴
farhang
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۳۱