بوزولا مرگ نمی‌ترساندتان؟
دوشس کیست که از مرگ بهراسد، چون بداند که در جهانی دیگر معاشرانی نیکو در انتظارش اند؟
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۰۷:۲۲
email9010
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۱۷
farhang
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۲:۰۲