لذت زندگی چیست؟ آن دیگر چیست؟ تنها ساعاتی خوش پس از فروکش کردن یک تب، ساعاتی که در آن خود را از برای رنجی بزرگتر مهیا می‌کنی
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۰۷:۲۱
email9010
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۱۸
farhang
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۲:۰۳