ما چونان کوچه ای بن بستیم، یا گوری گنبدین که ویران است و پژواکی ندارد. این انسان هراسناک بزدل در چه سایه ای و در چه چاله ی تاریک عمیقی می‌زید.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۰۷:۲۰
email9010
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۱۸
farhang
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۲:۰۳