شادنمایشها درخور شعور عوامند:
لیک از برای سرگرم داشتن محفلی شاهانه
مرا سوگنمایشی پرشکوه ده؛
سوگنمایشی متعالی، شایسته ی پادشاهان
که در آن رخدادی مهم حادث شود، نه حادثه ای پیش پا افتاده.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
email9010
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۲۵
farhang
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۵۷