پدرینگانو روح خویش فروخته است.
روح فروشی چیست؟
در برابر جیب اربابی که چنین گشاده است
نه در خور است که مردی
از چنین لطفی روی گرداند.
این کیسه ی زر مجاز نیست، حقیقت است
و من جان خویش از برایش به مهلکه افکنم.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
farhang
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۰۹