… نوجوان‌ها و بچه‌ها وقتی از این کارها می‌کنند مسخره نمی‌شوند، این از امتیازات آن‌هاست. اشتباه یا خطر از وقتی شروع می‌شود که آدم جوان است، بعد، وقتی به میان‌سالی رسید تشدید می‌شود و اوجش وقت پیری‌ست. در پانزده سالگی اینکه کلی رجزبخوانی و هیچ کاری نکنی لطف خودش را دارد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
marjan.
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۴۸