در دنیایی که هر کسی به هر بهایی،برای بقایش می‌جنگد، در مورد رفتار کسانی که تصمیم می‌گیرند بمیرند، چه قضاوتی میشود کرد؟
هیچ کس نمیتواند قضاوت کند. هر کسی وسعت رنج خود را میشناسد، و میزان فقدان معنای زندگیش را.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
zahralabbafan
‫۸ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۰۲:۴۸
notation69
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۷