zahralabbafan

zahralabbafan

زهرا لبافان

فروردین
اردیبهشت

آخرین فعالیت‌ها


 • شب‌های روشن
  ستاره داد
 • 1984
  ستاره داد
 • عطش مبارزه
  ستاره داد
 • مترجم دردها
  ستاره داد
 • پر
  ستاره داد
 • مترجم دردها
  از مترجم دردها :

  هر تلاشی سرانجام نتیجه می‌دهد و هر ناکامی و شکستی در زندگی، در نهایت، معنا پیدا می‌کند. (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  خستگی نباید بهانه یی شود برای آنکه کاری را که درست می‌دانیم، رها کنیم و انجامش را مختصری به تعویق اندازیم. (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  انسان، بدون گریه، سنگ می‌شود. (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  هرگز از زندگی آنگونه سخن مگو که گویی بدون حضور تو، بدون کار تو، بدون نگاه انسانی تو، بدون توان درگیری و مقاومت تو، بدون مبارزه ی تو، پافشاری تو، سرسختی تو، محبت تو، ایمان تو، نفرت تو، خشم تو، فریاد تو، و انفجار تو، باز هم زندگی ست و می‌تواند زندگی باشد. (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  زندگی مشترک را نمی‌توان یک بار به خطر انداخت، و باز انتظار داشت که شکل و محتوایی همچون روزگاران قبل از خطر داشته باشد. چیزی ، قطعاً خراب خواهد شد چیزی فرو خواهد ریخت چیزی دگرگون خواهد شد چیزی - به عظمت حرمت - که بازسازی و ترمیم آن بسی دشوارتر از ساختن چیزی تازه است… (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  آیا می‌دانی با ساز همگان رقصیدن، و آنگونه پای کوبیدن و گل افشاندن که همگان را خوش آید و تحسین همگان را بر انگیزد، از ما چه خواهد ساخت؟ عمیقاً یک دلقک؛ یک دلقک درباری دردمند دل آزرده، که بر دار رفتار خویشتن آونگ است - تا آخرین لحظه‌های حیات. (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  هر کس که کاری می‌کند، هر قدر هم کوچک، در معرض خشم کسانی ست که کاری نمی‌کنند. (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  قهر، دو قفله کردن دری ست که به اجبار، زمانی بعد، باید گشوده شود، و هر چه تعداد قفل‌ها بیشتر باشد و چفت و بست‌ها محکمتر، در، ناگزیر، با خشونت بیشتر گشوده خواهد شد. (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  قهر زبانِ استیصال است. قهر، پرتاب کدورتهاست به ورطه ی سکوت موقت؛ و این کاری ست که به کدورت، ضخامتی آزاردهنده می‌دهد. (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  بی پروا به تو می‌گویم که دوست داشتنی خالصانه ، همیشگی، و رو به تزاید، دوست داشتنی ست بسیار دشوار - تا مرزهای ناممکن - (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  روزگاری ست که حتی جوان‌های عاشق نیز قدر مهتاب را نمی‌دانند. این ما هستیم که در چنین روزگار دشواری باید نگهبان اعتبار شفاف و پر شکوه ، کهکشان شیری، و شهاب‌های فرو ریزنده باشیم… (...)

 • پر
  از پر :

  گاهی اوقات انسان همانند یک پر در دست دیگری به بازی گرفته میشود (...)

 • موش‌ها و آدم‌ها
  از موش‌ها و آدم‌ها :

  آدم واسه اینکه خوب باشه شعور نمیخواد گاهی به نظر من میاد که آدم شعور نداشته باشه بهتره. (...)

 • نازبالش
  ستاره داد
 • لبخند انار
  از لبخند انار :

  دلم می‌خواهد ما بچه‌های ایران با بچه‌های هند، اصلا با بچه‌های آسیا، نه چرا بچه‌ها را از هم جدا کنیم، اصلا همه بچه‌های دنیا، دست همدیگر را بگیریم، توی دنیایی هر چند خیالی و رنگارنگ بچرخیم و واژه‌های مشترک را با هم فریاد بزنیم: «دنیا، زندگی، دوست، محبت» (...)

 • لبخند انار
  از لبخند انار :

  دختر گلم، معصومه جان! سلام به روی ماهت. آرزو دارم یک بار دیگر نامه ات را بنویسی. البته، وقتی خودت بچه داشتی! مادر بدت، شمسی می‌بوسمت از داستان مادر (...)

 • لبخند انار
  ستاره داد
 • ته خیار
  ستاره داد