zahralabbafan

zahralabbafan

زهرا لبافان

تقویم مطالعه ۱۳۹۶ X
اردیبهشت
خرداد
تیر

آخرین فعالیت‌ها


 • مجلس ضربت زدن
  از مجلس ضربت زدن :

  فرزندانتان را نه برای زمان خودتان، که برای زمان خودشان تربیت کنید! (...)

 • مجلس ضربت زدن
  از مجلس ضربت زدن :

  آنها سه تن اند که می‌میرند؛ یکی برای ظلمش! یکی برای مکرش! و یکی برای عدالتش! ولی نه؛ در عمل ظلم و مکّار جان به در بُردند، و تنها سومی بود که فرقش شکافت! عدالت می‌میرد، و ظلم و مکر می‌ماند! (...)

 • امینه
  از امینه :

  فتحعلی خان پای رفتار نداشت، ولی میدانست که سپاهیانش در انتظارند، آنها می‌بایست شب از محدوده اصفهان دور شوند. وقت برخاستن دعایی خواند و شنید که صدا از آنسوی پرده می‌گوید «مرا به چه نام میخوانید؟» مرد دلاور ایلاتی از نفس ماند «به نامی که در وقت آن ولادت سعید در گوشتان خوانده اند» صدا از پشت پرده آمد «نه مرا نامی بده که از امشب به آن خوانده شوم» ... (...)

 • امینه
  از امینه :

  آدمیزاد یک عمر- یعنی صدها عمر- است که می‌کوشد شاید مرز بین افسانه و تاریخ، قصه و واقعیت، راست و دروغ، حق و ناحق را معلوم کند. هنوز که هنوز است پیدا نشده… (...)

 • امینه
  ستاره داد
 • آخرین فراری
  از آخرین فراری :

  باید با غریبه هایی که با شما زندگی می‌کنند همان طور رفتار کنید که انگار در میان خودتان متولد شده اند و آن‌ها را مثل اطرافیان خود دوست بدارید. (...)

 • آخرین فراری
  از آخرین فراری :

  در سکوت حواس آدم کمتر پرت میشه. سکوت مداوم به انسان اجازه می‌ده واقعاً به چیزی که در عمق وجودش جریان داره گوش بده. ما بهش می‌گیم امید و انتظار (...)

 • شب‌های روشن
  ستاره داد
 • 1984
  ستاره داد
 • عطش مبارزه
  ستاره داد
 • مترجم دردها
  ستاره داد
 • پر
  ستاره داد
 • مترجم دردها
  از مترجم دردها :

  هر تلاشی سرانجام نتیجه می‌دهد و هر ناکامی و شکستی در زندگی، در نهایت، معنا پیدا می‌کند. (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  خستگی نباید بهانه یی شود برای آنکه کاری را که درست می‌دانیم، رها کنیم و انجامش را مختصری به تعویق اندازیم. (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  انسان، بدون گریه، سنگ می‌شود. (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  هرگز از زندگی آنگونه سخن مگو که گویی بدون حضور تو، بدون کار تو، بدون نگاه انسانی تو، بدون توان درگیری و مقاومت تو، بدون مبارزه ی تو، پافشاری تو، سرسختی تو، محبت تو، ایمان تو، نفرت تو، خشم تو، فریاد تو، و انفجار تو، باز هم زندگی ست و می‌تواند زندگی باشد. (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  زندگی مشترک را نمی‌توان یک بار به خطر انداخت، و باز انتظار داشت که شکل و محتوایی همچون روزگاران قبل از خطر داشته باشد. چیزی ، قطعاً خراب خواهد شد چیزی فرو خواهد ریخت چیزی دگرگون خواهد شد چیزی - به عظمت حرمت - که بازسازی و ترمیم آن بسی دشوارتر از ساختن چیزی تازه است… (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  آیا می‌دانی با ساز همگان رقصیدن، و آنگونه پای کوبیدن و گل افشاندن که همگان را خوش آید و تحسین همگان را بر انگیزد، از ما چه خواهد ساخت؟ عمیقاً یک دلقک؛ یک دلقک درباری دردمند دل آزرده، که بر دار رفتار خویشتن آونگ است - تا آخرین لحظه‌های حیات. (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  هر کس که کاری می‌کند، هر قدر هم کوچک، در معرض خشم کسانی ست که کاری نمی‌کنند. (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  قهر، دو قفله کردن دری ست که به اجبار، زمانی بعد، باید گشوده شود، و هر چه تعداد قفل‌ها بیشتر باشد و چفت و بست‌ها محکمتر، در، ناگزیر، با خشونت بیشتر گشوده خواهد شد. (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  قهر زبانِ استیصال است. قهر، پرتاب کدورتهاست به ورطه ی سکوت موقت؛ و این کاری ست که به کدورت، ضخامتی آزاردهنده می‌دهد. (...)