zahralabbafan

zahralabbafan

زهرا لبافان

تقویم مطالعه ۱۳۹۶ X
فروردین
اردیبهشت
خرداد

آخرین فعالیت‌ها


 • آخرین فراری
  از آخرین فراری :

  باید با غریبه هایی که با شما زندگی می‌کنند همان طور رفتار کنید که انگار در میان خودتان متولد شده اند و آن‌ها را مثل اطرافیان خود دوست بدارید. (...)

 • آخرین فراری
  از آخرین فراری :

  در سکوت حواس آدم کمتر پرت میشه. سکوت مداوم به انسان اجازه می‌ده واقعاً به چیزی که در عمق وجودش جریان داره گوش بده. ما بهش می‌گیم امید و انتظار (...)

 • شب‌های روشن
  ستاره داد
 • 1984
  ستاره داد
 • عطش مبارزه
  ستاره داد
 • مترجم دردها
  ستاره داد
 • پر
  ستاره داد
 • مترجم دردها
  از مترجم دردها :

  هر تلاشی سرانجام نتیجه می‌دهد و هر ناکامی و شکستی در زندگی، در نهایت، معنا پیدا می‌کند. (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  خستگی نباید بهانه یی شود برای آنکه کاری را که درست می‌دانیم، رها کنیم و انجامش را مختصری به تعویق اندازیم. (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  انسان، بدون گریه، سنگ می‌شود. (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  هرگز از زندگی آنگونه سخن مگو که گویی بدون حضور تو، بدون کار تو، بدون نگاه انسانی تو، بدون توان درگیری و مقاومت تو، بدون مبارزه ی تو، پافشاری تو، سرسختی تو، محبت تو، ایمان تو، نفرت تو، خشم تو، فریاد تو، و انفجار تو، باز هم زندگی ست و می‌تواند زندگی باشد. (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  زندگی مشترک را نمی‌توان یک بار به خطر انداخت، و باز انتظار داشت که شکل و محتوایی همچون روزگاران قبل از خطر داشته باشد. چیزی ، قطعاً خراب خواهد شد چیزی فرو خواهد ریخت چیزی دگرگون خواهد شد چیزی - به عظمت حرمت - که بازسازی و ترمیم آن بسی دشوارتر از ساختن چیزی تازه است… (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  آیا می‌دانی با ساز همگان رقصیدن، و آنگونه پای کوبیدن و گل افشاندن که همگان را خوش آید و تحسین همگان را بر انگیزد، از ما چه خواهد ساخت؟ عمیقاً یک دلقک؛ یک دلقک درباری دردمند دل آزرده، که بر دار رفتار خویشتن آونگ است - تا آخرین لحظه‌های حیات. (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  هر کس که کاری می‌کند، هر قدر هم کوچک، در معرض خشم کسانی ست که کاری نمی‌کنند. (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  قهر، دو قفله کردن دری ست که به اجبار، زمانی بعد، باید گشوده شود، و هر چه تعداد قفل‌ها بیشتر باشد و چفت و بست‌ها محکمتر، در، ناگزیر، با خشونت بیشتر گشوده خواهد شد. (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  قهر زبانِ استیصال است. قهر، پرتاب کدورتهاست به ورطه ی سکوت موقت؛ و این کاری ست که به کدورت، ضخامتی آزاردهنده می‌دهد. (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  بی پروا به تو می‌گویم که دوست داشتنی خالصانه ، همیشگی، و رو به تزاید، دوست داشتنی ست بسیار دشوار - تا مرزهای ناممکن - (...)

 • 40 نامه کوتاه به همسرم
  از 40 نامه کوتاه به همسرم :

  روزگاری ست که حتی جوان‌های عاشق نیز قدر مهتاب را نمی‌دانند. این ما هستیم که در چنین روزگار دشواری باید نگهبان اعتبار شفاف و پر شکوه ، کهکشان شیری، و شهاب‌های فرو ریزنده باشیم… (...)

 • پر
  از پر :

  گاهی اوقات انسان همانند یک پر در دست دیگری به بازی گرفته میشود (...)

 • موش‌ها و آدم‌ها
  از موش‌ها و آدم‌ها :

  آدم واسه اینکه خوب باشه شعور نمیخواد گاهی به نظر من میاد که آدم شعور نداشته باشه بهتره. (...)

 • نازبالش
  ستاره داد