مگر نیروی ادبیات نتیجه این نیست که میان سرزمین‌های دور، فرهنگ‌های متفاوت پل می‌زند؟ مگر ادبیات آدم‌ها را به هم پیوند نمی‌زند؟
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۷:۴۱