hedgehog

hedgehog

جملات ارزشمند کتاب ها که همچون دسته گلی از آسمان فرو می ریزند...
تقویم مطالعه ۱۳۹۶ X
بهمن
اسفند

آخرین فعالیت‌ها


 • غرور و تعصب
  ستاره داد
 • غرور و تعصب
  از غرور و تعصب :

  من هر چه بیشتر دنیا را می‌شناسم از آن ناراضی‌تر می‌شوم. هر روز که می‌گذرد بیشتر معتقد می‌شوم آدم‌ها شخصیت ناپایداری دارند و نمی‌شود روی ظواهر لیاقت یا فهم و شعورشان حساب کرد. (...)

 • غرور و تعصب
  از غرور و تعصب :

  -نمی‌دانم چه کسی برای اولین بار اثر شعر را برای دفع عشق کشف کرد! - «من همیشه فکر می‌کردم شعر خوراک عشق است.» - «برای عشق سالم و درست و حسابی، شاید. چیزی که خودش قوی باشد، خوراکش را از هر چیزی می‌تواند بگیرد. اما اگر یک کشش جزئی و معمولی باشد، خب، یک غزل خوب کارش را تمام می‌کند.» (...)

 • غرور و تعصب
  از غرور و تعصب :

  فقط هنگامی به گذشته بیندیشید که یادآوری‌اش سبب رضایت‌تان می‌شود. (...)

 • ابریشم
  ستاره داد
 • ابریشم
  از ابریشم :

  رنج عجیبی است. از دلتنگی چیزی جان دادن که هرگز نخواهی داشت. (...)

 • ابریشم
  از ابریشم :

  ژاپن سرزمین کهنی است، این را می‌دانستید؟ قوانینش نیز بسیار کهنند: این قوانین می‌گویند که تنها برای دوازده جرم است که می‌توان انسانی را به مرگ محکوم کرد. و یکی از این جرم‌ها رساندن پیام عاشقانه به معشوقه است. (...)

 • ابریشم
  از ابریشم :

  ما همه نفرت‌انگیز هستیم. همه‌ی ما شگفت‌انگیز ولی نفرت‌انگیز هستیم. (...)

 • جان شیفته 1و2 (2 جلدی)
  از جان شیفته 1و2 (2 جلدی) :

  … انسان در خواستن غالباً اشتباه می‌کند. اما در نخواستن اشتباهش همیشه است. من این خطا را که دیده باشمتان و نخواسته باشم هرگز نخواهم بخشید. (...)

 • جان شیفته 1و2 (2 جلدی)
  از جان شیفته 1و2 (2 جلدی) :

  _شما مرا نمی‌شناسید. _شما را من می‌شناسم. من در زندگی آموخته‌ام که زود ببینم. زندگی می‌گذرد، و هرگز یک لحظه دوبار به دست نمی‌آید. باید آناً خواست یا آن که هرگز نخواست… (...)

 • جان شیفته 1و2 (2 جلدی)
  از جان شیفته 1و2 (2 جلدی) :

  زن نیک‌دل، لذت خود را در خود می‌یافت. از دیگران جز این نمی‌خواست که او را در تصویری که خود از ایشان می‌پرداخت خلاف نکنند. در حقیقت، او علاقه‌ای به شناختشان نداشت. آنچه را که در دیگری می‌توانست برایشان ناخوش‌آیند باشد، به بهانه‌ی آن که این «سرشت حقیقی‌اش» نیست، از میدان دید خود کنار می‌زد؛ و جز آنچه به خود او می‌مانست چیزی را در ایشان حقیقی نمی‌گرفت. بدین سان ... (...)

 • جان شیفته 1و2 (2 جلدی)
  از جان شیفته 1و2 (2 جلدی) :

  چه فایده از سال‌ها خواستن و مبارزه کردن، وقتی که یک لحظه کافی است تا همه چیز ویران شود؟ آخر از کجا می‌آید این نیرو؟ (...)

 • باغ زمستانی
  ستاره داد
 • خاطرات 1 گیشا
  از خاطرات 1 گیشا :

  نگاهش به من چون نگاه موسیقیدانی پیش از شروع به نواختن به سازش بود، احساس درک و بالاتر قرار داشتن، احساس می‌کردم چنان درونم را می‌بیند که گویی جزئی از او هستم. و چقدر دوست داشتم سازی باشم که او می‌نوازد! (...)

 • سیم‌های جادویی فرانکی پرستو
  از سیم‌های جادویی فرانکی پرستو :

  حاکم اسپانیا جامعه ای با رهبریِ خودکامه و ظالم ساخته بود که هر تخطی و هر انحرافی را در آن خیانت تلقی می‌کرد. چنین دولت‌هایی را پیش‌تر هم دیده بودم. شهروندانشان همیشه شبیه به هم هستند. خسته. نگاه‌های بی‌حوصله و محتاط. در نبردِ مداوم با هراسی خفه‌کننده. هنر در چنین اوضاعی رنج می‌بیند و در اسپانیا هم رنح دید. مردم از بیان نظراتشان می‌ترسیدند. می‌ترسیدند طورِ خاصی بنویسند یا برقصند. ... (...)

 • سیم‌های جادویی فرانکی پرستو
  از سیم‌های جادویی فرانکی پرستو :

  تمام داستان‌های عاشقانه سموفونی هستند. و درست مثل سموفونی‌ها، عاشقانه‌ها هم چهار مووْمان دارند: • آلِگرو، شروع پر شور و تند • آداجیو، نقطه‌ی عطف و آرام • مِنوئه/اسکرِتسوُ، انقطاع‌های کوتاه در ضرب سه چهارم • روُندوُ، تمی تکرار شونده که با قطعه‌ها یا پاساژهای مختلف منقطع می‌شود. (...)

 • سیم‌های جادویی فرانکی پرستو
  از سیم‌های جادویی فرانکی پرستو :

  شما انسان‌ها همیشه هم‌دیگر را محبوس می‌کنید. زندان. سیاهچال. چند تایی از قدیم‌ترین زندان‌هایتان مجراهای فاضلاب بود و انسان‌های محبوس در آن در کثافتِ خودشان زندگی می‌کردند. هیچ مخلوقِ دیگری چنین تکبّری ندارد یعنی محبوس‌کردنِ هم‌نوعِ خود. به خیال‌تان هم می‌آید پرنده‌ای پرنده‌ی دیگر را زندانی کند؟ اسبی اسبِ دیگر را به حبس بکشد؟ من که هرگز سر درنیاوردم. فقط می‌توانم بگویم بعضی از غمگین‌ترین صداهای من در چنین مکان‌هایی ... (...)

 • سیم‌های جادویی فرانکی پرستو
  از سیم‌های جادویی فرانکی پرستو :

  آدم در می‌خوارگی به دنبالِ کسبِ شجاعت است؛ اما شجاعت نیست که به دست می‌آورد، ترس است که از دست می‌دهد. (...)

 • آدمکش کور
  ستاره داد
 • عامه پسند
  ستاره داد
 • کتاب اوهام
  ستاره داد
 • خانوم
  ستاره داد
 • جهالت
  ستاره داد
 • زهیر
  ستاره داد