hedgehog

hedgehog

جملات ارزشمند کتاب ها که همچون دسته گلی از آسمان فرو می ریزند...
تقویم مطالعه ۱۳۹۸ X
اردیبهشت
خرداد
تیر

آخرین فعالیت‌ها


 • جنایت و مکافات
  از جنایت و مکافات :

  انگلیسی‌ها که به طور مثال آدم‌هایی بسیار غیرعاد‌ی‌تر از دیگران هستند و نیز همه‌ی آدم‌های سرشناس ثروتمند اصطلاح «دیگران چه خواهد گفت» را مسخره می‌کنند وبه خاطر هیچ‌کس ناراحتی به خود راه نمی‌دهند. (...)

 • جنایت و مکافات
  از جنایت و مکافات :

  روس‌ها آدم‌های بزرگواری هستند، خوش قلب‌اند، دارای روحی به عظمت کشورشان و در عین حال گرایش زیادی به خیال‌پردازی و هرج و مرج دارند. اما این بدبختی بزرگی است که آدم روحی شریف و بزرگوار داشته باشد، اما نابغه نباشد. (...)

 • جنایت و مکافات
  از جنایت و مکافات :

  هوشمندی و حسادت دو چیز متضادند. از طرفی اگر کسی بخواهد بی‌طرفانه در مورد فردی دیگر قضاوت کند، باید افکار و عقایدی را که در گذشته داشته کنار بگذارد و عادتی هم که آدم از همنشینی با کسی که شریک زندگی‌اش است به دست آورده، ترک کند. (...)

 • جنایت و مکافات
  از جنایت و مکافات :

  قدرت به کسی داده می‌شود که جرئت کند خم شود و آن را بردارد. (...)

 • جنایت و مکافات
  از جنایت و مکافات :

  اگر آدم بخواهد منتظر بماند که همه‌ی مردم هوشمند شوند، امکان دارد کلی وقتش تلف شود. بعد توانستم خودم را متقاعد کنم که آن روز هرگز فرانخواهد رسید، آدم‌ها نمی‌توانند تغییر کنند، هیچ‌کس هم قادر به تغییر دادن‌شان نیست. تلاش در این راه وقت تلف کردن است… کسی که دارای نیروی اراده و قدرت روحی است، به آسانی می‌تواند فروانروای توده‌ی مردم شود. هر کس از همه جسورتر باشد، همیشه ... (...)

 • جنایت و مکافات
  از جنایت و مکافات :

  طبیعت یک آینه است، شفاف‌ترین آینه‌ها، کافی است آدم به آن نگاه کند. (...)

 • جنایت و مکافات
  از جنایت و مکافات :

  روح به نظر من چیز شگفت‌انگیزی است، درست‌تر بگوییم، زینت طبیعت است، تسلایی در زندگی. (...)

 • جنایت و مکافات
  از جنایت و مکافات :

  چرا آدم نباید گاهی هم بی‌نزاکت و پست باشد، آن هم در کشوری که به این آسانی و راحتی با آدم رفتار می‌کنند و این امر خیلی هم طبیعی تلقی می‌شود. (...)

 • جنایت و مکافات
  از جنایت و مکافات :

  رنج و درد از آدمی بلندطبع و هوشمند بودن و قلبی بزرگ داشتن سرچشمه می‌گیرند و جداشدنی نیستند. مردان بزرگ واقعی به نظر من روی زمین اندوه عظیمی را احساس می‌کنند. (...)

 • جنایت و مکافات
  از جنایت و مکافات :

  خوشبخت کسانی که چیزی ندارند که در اتاق در بسته پنهانش کنند. (...)

 • جنایت و مکافات
  از جنایت و مکافات :

  آدم همیشه می‌تواند اشتباه کند. وانگهی اشتباه آدم را به حقیقت می‌رساند. (...)

 • جنایت و مکافات
  از جنایت و مکافات :

  کجا خواندم که یک محکوم به مرگ، یک ساعت پیش از اجرای حکم گفته بود، اگر قرار بود روی قله‌ی کوهی زندگی کنم، یا روی صخره‌ای نوک‌تیز که سطح کوچکی روی آن باشد، به اندازه‌ی گذاشتن پاها، سکوی کوچکی که همه سویش پرتگاه باشد، میان اقیانوسی بی‌پایان، در ظلمتی ابدی، در تنهایی مطلق، در معرض طوفان‌های دائمی، و اگر قرار باشد برای همه‌ی عمر، برای هزار سال، تا ابد روی ... (...)

 • داستان بی‌پایان
  از داستان بی‌پایان :

  آدم می‌تواند چیزهایی را آرزو کند _ شاید سال‌ها _ تا زمانی که می‌داند آرزویش برآورده نخواهد شد. ولی هنگامی که ناگهان در برابر این امکان قرار می‌گیرد که رویاهایش جامه‌ی عمل بپوشند، آنگاه تنها یک چیز آرزو می‌کند، که ای کاش هرگز آن را آرزو نکرده بود. (...)

 • داستان بی‌پایان
  از داستان بی‌پایان :

  خردمند بودن مفهومش دربند هیچ چیز نبودن بود، یعنی هیچکس و هیچ چیز را دوست نداشتن و از هیچکس و هیچ‌چیز متنفر نبودن و البته به یکسان پذیرفتن و رد دیگران. (...)

 • کتاب‌دزد
  از کتاب‌دزد :

  آنچه که انسان‌ها قادر به انجام آن‌اند، بخصوص وقتی که سیلاب اشک از چهره‌شان روان است و تلوتلوخوران و سرفه‌کنان به جستجو و پیدا کردن می‌پردازند، پاک متحیرم می‌کند. (...)

 • کتاب‌دزد
  ستاره داد
 • مومو
  ستاره داد