hedgehog

hedgehog

جملات ارزشمند کتاب ها که همچون دسته گلی از آسمان فرو می ریزند...

آخرین فعالیت‌ها


 • 30 اثر از کریستین بوبن
  از 30 اثر از کریستین بوبن :

  هنگامی که کتابی را در دست می‌گیریم، ابتدا بسته است و نمی‌تواند ما را به خود جذب سازد، اما در طبیعت بدون این که احتیاج به باز کردن آن باشد، زیبایی‌هایش ما را مجذوب خود می‌گرداند. طبیعت، همانند کتابی است که همیشه گشوده است و باد صفحاتش را ورق می‌زند. (...)

 • 30 اثر از کریستین بوبن
  از 30 اثر از کریستین بوبن :

  صدا زدن نام آنچه از زیبایی‌اش لذت می‌بریم، به منزله عشق ورزیدن به آن است. (...)

 • 30 اثر از کریستین بوبن
  از 30 اثر از کریستین بوبن :

  سختی‌ها، هیچ گاه نتوانسته اند حسی را که من از نور به دست آوردم از اعماق وجودم پاک کنند. (...)

 • 30 اثر از کریستین بوبن
  از 30 اثر از کریستین بوبن :

  هیچ چیز به لطافت سفیدی برف نیست، گویا هر لحظه رنگ تازه‌ای به خود می‌گیرد و زندگی را از نو آغاز میکند. (...)

 • 30 اثر از کریستین بوبن
  از 30 اثر از کریستین بوبن :

  آن جایی که ما در آن کاملاً حضور داریم، بهشت خوانده می‌شود. همان جایی که می‌دانیم مرگ معنایی ندارد و دلی به گستردگی آسمان در ما وجود دارد و کسی قادر به آتش کشیدن آن نخواهد بود. بهشت همان جایی است که با وجود نداشتن هیچ راه دفاعی، احساس نا امنی نمی‌کنیم. (...)

 • 30 اثر از کریستین بوبن
  از 30 اثر از کریستین بوبن :

  می توانم شما را مطمئن سازم که یک گلبرگ لطیف گل سرخ، با تمام قدرت قادر است تا انسان را از غرق شدن در گرداب تاریک هلاکت نجات بخشد. (...)

 • 30 اثر از کریستین بوبن
  از 30 اثر از کریستین بوبن :

  زنی از اقوام من در گذشته در اثر اصابت یک خار گل سرخ با انگشتش، جانش را از دست داده بود… (...)

 • 30 اثر از کریستین بوبن
  از 30 اثر از کریستین بوبن :

  دراین زندگی چه کال باشیم چه رسیده، چه بر کنار باشیم چه برقرار، تنها خطری که می‌تواند تهدیدمان کند این است که با #جامعه اندکی درآمیزیم. (...)

 • 30 اثر از کریستین بوبن
  از 30 اثر از کریستین بوبن :

  #همدلی بدین معناست که هر آنچه دیگری حس می‌کند، به سرعت در درون خود احساس کنیم، با این اطمینان که به خطا نرفته ایم. این احساس به گونه‌ای است که تصور می‌کنیم دلمان را از سینه خود در آورده، و در سینه آن دیگری جا نهاده‌ایم. همدلی به منزله شاخکی است که سبب لمس موجودات زنده‌ی دیگر می‌گردد؛ چه این موجود زنده برگی از یک درخت باشد، چه یک انسان. ... (...)

 • سه‌شنبه‌ها با موری مرد پیر مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
  از سه‌شنبه‌ها با موری مرد پیر مرد جوان و بزرگترین درس زندگی :

  «هر وقت که مردم از من سؤال می‌کنند، بچه دار بشویم یا نه، هرگز به آن‌ها نمی‌گویم چه کار بکنند، فقط می‌گویم همان، هیچ تجربه ای مثل تجربه ی بچه دار شدن نیست، بچه جایگزینی هم ندارد. تجربه ای است منحصر به فرد که به هیچ وجه همپای دوست و رفیق بازی و روابط عاشق و معشوقی نیست. اگر می‌خواهی تمام و کمال مسؤل انسانی دیگر باشی، اگر می‌خواهی یاد ... (...)

 • سه‌شنبه‌ها با موری مرد پیر مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
  از سه‌شنبه‌ها با موری مرد پیر مرد جوان و بزرگترین درس زندگی :

  معزل ترس از بچه دار شدن، این که چگونه ما بچه‌ها را هم چون پدیده هایی دست و پا گیر و مخل آسایش و آزادی خود می‌نگریم، و این که آن‌ها ما را به والدهایی تبدیل می‌کنند که اصلا نمی‌خواستیم باشیم. (...)

 • سه‌شنبه‌ها با موری مرد پیر مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
  از سه‌شنبه‌ها با موری مرد پیر مرد جوان و بزرگترین درس زندگی :

  این فقط بخشی از اهمیت خانواده است، نه فقط عشق؛ بلکه، این که تو به بقیه این احساس را منتقل کنی و به آن‌ها اجازه بدهی که بدانند کسی وجود دارد که نگاهش به آن هاست:همان چیزی که من با مرگ مادرم از دست دادم _من به این مبحث می‌گویم:امنیت معنوی، امنیت جان و روح _و این که تو بدانی خانواده ای داری که هر لحظه مراقب و نگران توست. ... (...)

 • سه‌شنبه‌ها با موری مرد پیر مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
  از سه‌شنبه‌ها با موری مرد پیر مرد جوان و بزرگترین درس زندگی :

  صد البته که مردم، دوستان، و همکاران برای دیدار من می‌آمدند، اما این ها، خلأ داشتن کسی را که هرگز از تو جدا نشود، پر نمی‌کرد. کسی که دایم مراقب تو است، نگران تو است، چشمش به تو است، و تمام وقت دارد تو را نگاه می‌کند. (...)

 • سه‌شنبه‌ها با موری مرد پیر مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
  از سه‌شنبه‌ها با موری مرد پیر مرد جوان و بزرگترین درس زندگی :

  حقیقت امر این است که اگر امروز خانواده وجود نداشته باشد، هیچ بنیانی، هیچ زمین محکم و مطمینی وجود نخواهد داشت که مردم قادر باشند روی آن بایستند. این مطلب وقتی برای من روشن شد که مریض شدم. اگر تو حمایت، عشق، توجه و نگرانی خانواده ات را نداشته باشی، تو ابدا هیچی هیچی نداری. عشق بی نهایت مهم است. همان طوری که شاعر بزرگمان اودن گفته:"یا عاشق یکدیگر باشید ... (...)

 • کافه پیانو
  ستاره داد
 • خرمگس
  ستاره داد
 • الف
  ستاره داد
 • بار هستی
  ستاره داد
 • 11 دقیقه
  ستاره داد
 • کیمیاگر
  ستاره داد