… این یک برداشت نادرست از زندگی است که نوجوانان، با تقلید از فاجعه بارترین جنبه‌های بزرگسالی، بخواهند بزرگ شوند…
.
.
نوجوان‌ها خیال می‌کنند که وقتی، با تقلید بزرگسالان، خود را بزرگ به شمار آورند به مراد دلشان خواهند رسید. حال آنکه بزرگسالان بچه باقی مانده اند و از برابر زندگی و دشواری‌های آن می‌گریزند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۶ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۵۲