مانند پرنده ای غریب
نتوانی پرید
مادامی که آن جایی
در پوستِ تخمِ جان؛
نترس و بشکن پوست را،
به سلامت خواهی پرید!
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۱۱