نگاه کن، اگر فقط یک گلوله، یک #فرصت داشتی
هر آن چه را که همیشه می‌خواستی تصاحب کن
در یک لحظه
آیا می‌خواهی آن را به چنگ بیاوری یا اجازه می‌دهی از دستت در برود؟
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۱۰