هر چیزی جز "زمان #حال" به نوعی خطا محسوب می‌شد. به همین سبب معتقد بود #عشق نه به "برنامه‌های آینده" ارتباط دارد نه به "خاطرات گذشته". #عشق صرفاً هم اکنون و همین جا بود.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۸ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۶:۴۵
💟💟💟
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۵۳