بعضی آدم‌ها این طورند؛ ترس‌ها و پیش داوری‌های خود را به دیگران نسبت می‌دهند و عیب‌ها و ضعف‌های خود را در آن‌ها می‌بینند. بارِ اصلی این است. ذهنشان پر از #ظن است، بعد هم زیر این بار له می‌شوند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۸ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۲۴
💟💟💟
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۴۲