در اولین روز نودسالگی ام…این اندیشه دلچسب از ذهنم گذشت که زندگی چیزی شبیه رود متلاطم هراکلیتوس نیست که جاری باشد ،بلکه فرصت نادری بود برای از این رو به آن رو شدن در ماهیتابه، یعنی بعد از این که یک طرف کباب شد می‌توانی نود سال دیگر باقی بمانی تا طرف دیگر هم کباب شود.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۸ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۲۸
Bavar
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۹
hadis1358
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۸