ای یاران و همراهان من ، تنها امروز نیست که ما تیره روزی و نگونبختی را می‌آزماییم. شما رنجها و دشواریهایی بس گرانتر را پیش از این‌ها بر تافته اید،. .
دلیری را سوی خویش فراخوانید. .
اندوه و هراس را از خود برانید. شاید حتی روزی این آزمون‌ها و رنج‌ها مایه ی شادی تان باشد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
tavani
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۰۲
SHANSER
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۱۵