ای یاران و همراهان من ، تنها امروز نیست که ما تیره روزی و نگونبختی را می‌آزماییم. شما رنجها و دشواریهایی بس گرانتر را پیش از این‌ها بر تافته اید،. .
دلیری را سوی خویش فراخوانید. .
اندوه و هراس را از خود برانید. شاید حتی روزی این آزمون‌ها و رنج‌ها مایه ی شادی تان باشد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
tavani
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۰۲